L’Ajuntament de l’Atzúbia va iniciar en el mes de setembre de 2020 un projecte ambiciós en la gestió dels residus sòlids urbans del municipi. Va començar el tractament de la fracció orgànica amb la instal·lació per part de la Diputació d’Alacant d’una compostadora comunitària de dues línies. Les aportacions van començar amb la participació de 20 famílies voluntàries que han anat creixent fins a més d’un centenar en l’actualitat. L’Ajuntament va completar la instal·lació de l’Atzúbia amb dues línies més i va construir una altra compostadora en el poble de Forna. Cinc mesos després s’ha arribat a les 10 tones de residu orgànic urbà que ha estat transformat en compost en el propi municipi. Ara l’Ajuntament està estudiant com ha d’implantar també el sistema en les urbanitzacions existents.

El compost obtingut serveix per a abonar jardins municipals i es reparteix ara entre els veïns perquè el puguen utilitzar en el camp o jardins.