Objecte de l’Ajuda

Obres de reparació red general i escomesa residuals.

Convocatòria

Convocatòria per a la concessió en l’ejercici 2021 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línea A) d’infraestructures hidràuliques d’abastiment I sanejament que executen o hagueren executat les mateixes

Import de la subvenció concendida per Diputació d’Alacant.

16.675,46 €