Objecte de l’Ajuda

Desbrosse del camí Olivar i obres de reparació del camí Miserà

Convocatòria

Convocatòria de subvencions a favor d’ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2021

Import de la subvenció concendida per Diputació d’Alacant.

2,000€ Desbrosse del camí Olivar

5,000€ Obres de reparació del camí Miserà