INICI PROCEDIMENT ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Que està previst que en el mes d’abril de 2021 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut d’este municipi. Que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser anomenades Jutge de Pau, titular i substitut...

CAMPANYA CONTRA EL COTONET I EL POLL ROIG

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU tant per a cultius ecològics com per a convencionals, hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans del 20 de gener aportant la...

NOU VEHICLE ELÈCTRIC MUNICIPAL

L´Ajuntament de l´Atzúbia ha resultat beneficiàri d´una subvenció no dinerària consistent en el subministrament d’un vehicle elèctric CAMIÓ 100% ELÈCTRIC AMB CAIXA OBERTA, LATERALS ELEVATS I AUTONOMIA SUPERIOR A 100KM per import 27.400 €, dins de la convocatòria...