Programa de foment d’ocupació (LABORA)

Colaboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les Corporacions Locals. ECOVID 2020 Entitat local: Ajuntament de l’AtzúbiaData inici: 17 de novembre de 2020Data de finalització: 30 juny de 2021Nombre de...

Subvenció concedida per la diputació provincial d’Alacant

Objecte de l’Ajuda Reparaciones infraestructuras hidráulicas. Convocatòria Convocatoria para la concesión en el ejercicio de 2020 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la reparación (Línea A) y primer establecimiento,...
Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant

Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant

OBJECTE DE L’AJUDA: Aparells esportius biosaludables CONVOCATÒRIA: Subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants,Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant,...