CAMPANYA CONTRA LA MOSCA DE LA FRUITA 2021. Ceratitis capitata Wied

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per per mitjà de TRAMPEIG MASSIU de VARIETATS EXTRAPRIMERENQUES (Marisol, Clauselina, Clemenrubí (Pri-23), Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clemensoon, Clemenclara, Orogros, Cultifort, Oct488, Nero, Capola y Clemenval), caqui i magraner conta la moscade la fruita (Ceratitis capitata Wied), hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans del dimecres 30 de juny aportant la documentació següent:

  • DNI agricultor
  • Varietat
  • Número de polígon i parcel·la
  • Superfície i edat de la plantació