Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU de VARIETATS PRIMERENQUES (Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval i Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Pri-23, Iwasaki, Primosole, Clemensoon, Clemenclara, Orogros, Cultifort, Oct488, Nero, Capola i Clemenval), contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata Wied), hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans de l’1 de juliol aportant la documentació següent:

  • DNI agricultor
  • Varietat
  • Número de polígon i parcel·la
  • Superfície i edat de la plantació
  • Carnet usuari de productes fitosanitaris