INICI PROCEDIMENT ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Que està previst que en el mes d’abril de 2021 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut d’este municipi. Que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser anomenades Jutge de Pau, titular i substitut...

CAMPANYA CONTRA EL COTONET I EL POLL ROIG

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU tant per a cultius ecològics com per a convencionals, hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans del 20 de gener aportant la...

NOU VEHICLE ELÈCTRIC MUNICIPAL

L´Ajuntament de l´Atzúbia ha resultat beneficiàri d´una subvenció no dinerària consistent en el subministrament d’un vehicle elèctric CAMIÓ 100% ELÈCTRIC AMB CAIXA OBERTA, LATERALS ELEVATS I AUTONOMIA SUPERIOR A 100KM per import 27.400 €, dins de la convocatòria...

TEATRE INFANTIL A LES ESCOLES

Hui 21 de desembre els xiquets i xiquetes de l’Atzúbia han pogut gaudir de l’espectacle teatral «Puff, el drac màgic» al pati de Les Escoles. La representació ha estat finançada per la Diputació d’Alacant dins la campanya «Música i teatre». El drac i...

SERVEI D’ECOMÒBIL

Dilluns 14 de desembre de 9h a 10h. L’ecoparc s’instal·larà durant una hora al camí Fondo, i es podran aportar residus propis d’un ecoparc (tot el que no es pot o no s’hauria de dipositar en els contenidors municipals habituals), fins i tot els voluminosos...