El dia 2 de setembre va començar la recollida porta a porta dels residus orgànics al poble de l’Atzúbia. La matèria orgànica aportada pels ciutadans i ciutadanes es tracta de forma natural i es transforma en compost. Un poble més compromés amb la natura.