Ajudes per als tractaments de control de dípters

Objecte de l’Ajuda Control i tractament de dípters al terme municipal de l’Atzúbia. Convocatòria Convocatòria de concessió d’ajudes per als tractaments de control de dípters en els municipis de la província d’Alacant. Resolució de la...

Anunci – Subvenció mobiliari urbà (Bancs)

L’Ajuntament ha sigut beneficiari d´una ajuda per part de la Diputació Provincial d’Alacant per a la concessió de subvencions no dineràries consistent en l’entrega de bancs com a mobiliari urbà.

INICI PROCEDIMENT ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Que està previst que en el mes d’abril de 2021 queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut d’este municipi. Que correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser anomenades Jutge de Pau, titular i substitut...

CAMPANYA CONTRA EL COTONET I EL POLL ROIG

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU tant per a cultius ecològics com per a convencionals, hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans del 20 de gener aportant la...