La Conselleria ha suspès la prohibició de cremes agrícoles (Resolució de 27 d’abril de 2023), per tant les autoritzacions de l’Ajuntament per a cremar són vàlides.
Hi ha una limitació: no es pot fer foc a menys de 100m de sòl forestal.