Forna: del 19 al 23 d’agost.

L’Atzúbia: del 3 al 7 de setembre.