Membres de l’Ajuntament

Equip de Govern

IAF – Iniciativa per l’Atzúbia i Forna

Maria Oltra Vidal

Alcaldessa

Victor Vicente Pons Roig

Primer Tinent d’Alcalde

Jose Manuel Morató Mulet

Segon Tinent d’Alcalde

Jesús Pons Vidal

Regidor

Regidors

PP – Partido Popular

Ricardo Luis Server Costa

Regidor

Josefa Feliu Alemany

Regidora

Juan Marcos Siscar Gosp

Regidor