D´acord amb la RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d´ajudes 2020 a les entitats locals de la Comunitat Valenciana dirigides a la millora i competitivitat dels recursos i les destinaciones turístiques de la Comunitat Valenciana, publicada en DOGV número 8876 de 7 d´agost de 2020, s´ha atorgat una ajuda a este Ajuntament segons el següent detall:

EXPT. GVAORGANISMECIFINVERSIÓTOTAL ACTUACIÓPERCENTATGE AJUDAIMPORT AJUDA
PAA-259-20AJUNTAMENT DE L´ATZÚBIAP0300100EINVERSIÓ EN ADEQUACIÓ I MILLORA DELS SERVEIS I RECURSOS TUISTICS DE L´ATZÚBIA «COVA DE CANELOBRES»13.931,9470%9.752,28 €