Objecte de l’Ajuda

Adquisició i instal·lació de comptadors domiciliaris d’aigua potable amb sistema de telemesura en L´Atzúbia

Convocatòria

Convocatòria del pla d’ajudes als municipis i ELM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament: Pla +AIGUA 2021

Import de la subvenció concendida per la Diputació d’Alacant.

76.379,42 €