Dilluns 14 de desembre de 9h a 10h.

L’ecoparc s’instal·larà durant una hora al camí Fondo, i es podran aportar residus propis d’un ecoparc (tot el que no es pot o no s’hauria de dipositar en els contenidors municipals habituals), fins i tot els voluminosos (matalassos, electrodomèstics, mobles…