Delegació de sostenibilitat

Responsable:

Jesús Pons Vidal

Compostadora de Forna

El dia 16 de novembre es va iniciar la recollida porta a porta del residus orgànics al poble de Forna. La matèria orgànica aportada es transforma de forma natural en compost. Un poble net i...

leer más

Compostadora de l’Atzúbia

El dia 2 de setembre va començar la recollida porta a porta dels residus orgànics al poble de l'Atzúbia. La matèria orgànica aportada pels ciutadans i ciutadanes es tracta de forma natural i es...

leer más

Campanya contra la mosca de la fruita 2020

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU de VARIETATS PRIMERENQUES (Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina,...

leer más

Servei Municipal d’Ecoparc

L’Ajuntament de l’Atzúbia oferirà un servei de recollida de residus mitjançant un ecoparc mòbil. El servei serà quinzenal i d’un dia a la setmana, dilluns de 9h a 10h. L’ecoparc s’instal·larà durant...

leer más