Objecte de l’Ajuda

Inversions en arbratge i adaptació al canvi climàtic en Carrer Lepanto, Carrer Principal y zones anexes, T.M. de L´Atzubia

Convocatòria

Subvencions no dineraries per a inversions en arbratge i adaptació al canvi climàtic en espais urbans de titularitat municipal, anualitat 2022

Import de la subvenció concendida per la Diputació d’Alacant.

10.630,45 €