Objecte de l’Ajuda

Obres tractament superficial camí forques -ombria                      

Convocatòria

Subvencions a favor d’ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 5.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels ajuntaments.    

Import de la subvenció concendida per la Diputació d’Alacant.

48.394,49 €