Objecte de l’Ajuda

Obres per a l’instalació fotovoltaica per a autoconsum en edificis municipals i altres actuacions en l’Atzúbia

Convocatòria

Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments per a l’execució dels proyectes incluits en l’acord de resolució del Pla Provincial d’Estalvi Energètic 2019, PAE-2019.

Import de la subvenció concendida per Diputació d’Alacant.

23.493,19 €