PER MOTIUS DE SALUT PÚBLICA I PER TAL D’EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS, L’AJUNTAMENT DE L’ATZÚBIA HA ACORDAT, PER UNANIMITAT DELS SEUS MEMBRES, EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE 7 DE MAIG DE 2020, LA SUSPENSIÓ DE LES FESTES DE L’ANY 2020 DELS POBLES DE L’ATZÚBIA I FORNA.