Col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les Corporacions Locals.

EMCORP 2020

Entitat local: Ajuntament de l’Atzúbia
Data inici: 2 de setembre de 2020
Data de finalització: 1 de març de 2021
Nombre de treballadors: 2
Subvenció concedida: 17.000€