Objecte de l’Ajuda

Adquisició i instal·lació de luminàries en el Camí Fons

Convocatòria

Subvencions per a l’adquisició i instal·lació de luminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la provincia d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, anualitat 2021

Import de la subvenció concendida per la Diputació d’Alacant.

4.500,00 €