Objecte de l’Ajuda

Adquisició de material i equipament deportiu.

Convocatòria

Convocatòria d’ajudes a municipis i EATIM per a la adquisició de material i equipament deportiu 2021. Resolució de la convocatòria publicada en el Bulletí Oficial de la Província d’Alacant número 107 de 8 de juny de 2021.

Import de la subvenció concendida per Diputació d’Alacant.

2.166,72€