Objecte de l’Ajuda

Tractament per a l’esterilització de gats al terme municipal de l’Atzúbia.

Convocatòria

Convocatòria d’ajudes per a esterilització de colonies de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, any 2021. Resolució de la convocatòria publicada en el Bulletí Oficial de la Província d’Alacant número 107 de 8 de juny de 2021.

Import de la subvenció concendida per Diputació d’Alacant.

372,70€