L’Ajuntament ha sigut beneficiari d´una ajuda per part de la Diputació Provincial d’Alacant per a la concessió de subvencions no dineràries consistent en l’entrega de bancs com a mobiliari urbà.