Delottococcus aberiae (cotonet de Sudàfrica) , Aonidiella aurantii (piojo rojo de California), Planococcus citri (cotonet)

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU tant per a cultius ecològics com per a convencionals, hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans del 12 de gener aportant la documentació següent:

  • DNI agricultor
  • Varietat
  • Número de polígon i parcel·la
  • Superfície i edat de la plantació
  • Carnet usuari de productes fitosanitaris