Delottococcus aberiae (cotonet de Sudàfrica)
Aonidiella aurantii (piojo rojo de California)
Planococcus citri (cotonet)

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU tant per a cultius ecològics com per a convencionals, hauran de personar-se en les oficines municipals d’este Ajuntament abans del 18 de gener aportant la documentació següent:

👉 DNI agricultor
👉 Varietat
👉 Número de polígon i parcel•la
👉 Superfície i edat de la plantació
👉 Carnet usuari de productes fitosanitaris