DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 31 / de març / 2022 a les 17:00

Lloc: Salò de Plens. No admet participació a distància 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 • A) Part resolutiva
  • 1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  • 2.Aprovació aportació econòmica municipis exercici 2022
  • 3.Aprovació expedient Pressupost Mancomunitat exercici 2022
 • B) Activitat de control
  • 4.Donar compte Decrets Presidència
  • 5.Correspondència i Disposicions oficials
 • C) Precs i preguntes
  • 6.Precs i Preguntes