Els ciutadans del Regne Unit que estan empadronats al municipi de l’Atzúbia i que fa més de 3 anys ininterromputs que resideixen a Espanya rebran, a partir de l’1 de desembre, una carta de l’INE amb la declaració d’intenció de vot per a les pròximes eleccions municipals en maig de 2023. Aquest document s’haurà d’emplenar i enviar a l’INE abans del 15 de gener de 2023.
Els ciutadans del Regne Unit que complisquen els requisits anteriors i no reben aquesta carta hauran d’anar a l’Ajuntament a recollir la sol·licitud d’intenció de vot que hauran d’enviar també a l’INE.

Citizen of the United Kingdom who are registered in the municipality of l´Atzúbia and who have resided in Spain for more than 3 uninterrupted years will receive, from December 1, a letter from the INE with the declaration of intent to vote for the next municipal elections in May 2023. This document must be completed and sent to the INE before January 15, 2023.
Citizens of the United Kingdom who meet the above requeriments and do not receive this letter must go to the Town Hall to collect the request for voting intention which they must also send to the INE.