Colaboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les Corporacions Locals.

ECOVID 2021

Entitat local: Ajuntament de l’Atzúbia
Data d’inici: 18 d’octubre de 2021

Data de finalització: 17 d’octubre de 2022
Nombre de treballadors: 1
Subvenció concedida: 20.187,04€