Colaboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les Corporacions Locals.

EMERGE 2021

Entitat local: Ajuntament de l’Atzúbia
Duració: 9 messos
Nombre de treballadors: 5
Subvenció concedida: 66.000€