Colaboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les Corporacions Locals.

ECOVID 2020

Entitat local: Ajuntament de l’Atzúbia
Data inici: 17 de novembre de 2020
Data de finalització: 30 juny de 2021
Nombre de treballadors: 2
Subvenció concedida: 24.000€