La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat una subvenció en espècie a este Ajuntament per a l’actualització / rectificació de l’inventari d’esta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa l’anunci publicat en el BOP d’Alacant núm. 53 de data 18 de març de 2021.