OBJECTE DE L’AJUDA:

Aparells esportius biosaludables

CONVOCATÒRIA:

Subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants,
Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi i Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a
la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició
d’equipament, anualitat 2020subvención:

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

4.164,00 €

SUBMINISTRAT PER:

Subministres Ronda Sampayo S.L.