Objecte de l’Ajuda

Tractament control de dípters

Convocatòria

Subvencions dineràries destinades a mancomunitats i municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats, per a les despesses de gestió de residus domèstics i per al sobrecost de transport del Consorci 11 A6, anualitat 2022

Import de la subvenció concendida per la Diputació d’Alacant.

3.011,97 €