Compostadora de Forna

El dia 16 de novembre es va iniciar la recollida porta a porta del residus orgànics al poble de Forna. La matèria orgànica aportada es transforma de forma natural en compost. Un poble net i compromés amb el medi.

Compostadora de l’Atzúbia

El dia 2 de setembre va començar la recollida porta a porta dels residus orgànics al poble de l’Atzúbia. La matèria orgànica aportada pels ciutadans i ciutadanes es tracta de forma natural i es transforma en compost. Un poble més compromés amb la...

Campanya contra la mosca de la fruita 2020

Tots els interessats a acollir-se al programa de tractament de cítrics per mitjà de TRAMPEIG MASSIU de VARIETATS PRIMERENQUES (Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval i Satsuma...
Servei Municipal d’Ecoparc

Servei Municipal d’Ecoparc

L’Ajuntament de l’Atzúbia oferirà un servei de recollida de residus mitjançant un ecoparc mòbil. El servei serà quinzenal i d’un dia a la setmana, dilluns de 9h a 10h. L’ecoparc s’instal·larà durant una hora al camí Fondo, i es podran aportar, durant l’hora de...